Wedstrijdvoorwaarden

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door: 


Cultuurconnect
Priemstraat 51
1000 Brussel
(Ondernemingsnummer 0629 858 909)De wedstrijd loopt op 2 inspiratiedagen in aanloop naar de Digitale Week: 24/02/2017 (Antwerpen) en 15/05/2017 (Antwerpen).

Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Meermaals deelnemen leidt tot uitsluiting van de deelnemer.

Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de wedstrijdvraag te worden ingevuld op een daarvoor voorziene postkaart en moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens invullen. De postkaart moet gedeponeerd worden in de brievenbus van Cultuurconnect, die op elke inspiratiesessie dichtbij de ingang wordt geplaatst.

De winnaar geeft een realistische digitale actie op die Cultuurconnect mee kan ondersteunen. Er is slechts 1 winnaar.

De te winnen prijs is een workshop ter waarde van 750€ in het kader van Digitale Week 2017. De workshop wordt gekozen met de hulp van en in overeenstemming met Cultuurconnect. Bij onenigheid valt de eindbeslissing bij Cultuurconnect of kan de prijs ongedaan gemaakt worden. Verdere info zal hen meegedeeld worden tijdens het telefoongesprek of via e-mail.

Cultuurconnect maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Cultuurconnect kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is niet overdraagbaar, niet cumuleerbaar, ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, ingeruild worden voor een som geld of te koop aangeboden. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

De 20 origineelste en haalbare ideeën worden geselecteerd door een jury (Lucy Vereertbrugghen, projectleider Digitale Week; Lieselot Van Maldeghem en Herlinde De Vos, Communicatiemedewerkers Cultuurconnect). Uit die 20 ideeën kiest een onschuldige hand de winnaar. De winnaar wordt op 31/05/2017 aangekondigd via de Facebookpagina van Digitale Week en tevens persoonlijk op de hoogte gebracht over verdere afspraken via telefoonnummer of e-mailadres dat hij/zij heeft vermeld op de postkaart. Als de winnaar niet binnen de 72 uur reageert op het bericht van Cultuurconnect komt de prijs te vervallen zonder recht op enige compensatie en kan een andere winnaar aangeduid worden.

De winnaars van de wedstrijd verlenen Cultuurconnect toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van Cultuurconnect en de Digitale Week.

Winnaars en andere eventueel aanwezige personen gaan akkoord met het feit dat er beelden kunnen gemaakt worden tijdens uitvoering van de prijs. Deze beelden mogen, zonder enige vergoeding aan hen of de andere aanwezige personen verschuldigd te zijn, verspreid worden via alle communicatiekanalen van Cultuurconnect zoals, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter of de website.

Elke deelnemer geeft Cultuurconnect door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat Cultuurconnect de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 

Cultuurconnect kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de Arteel ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of wordt geannuleerd. 

Cultuurconnect kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement.