Veel cultuurhuizen exploreren digitale kunst- en cultuurbeleving

Ook buiten de Digitale Week kiezen organisaties steeds meer voor digitale cultuur- of kunstbeleving. Bibliotheken, cultuur-, gemeenschaps- en vormingscentra zijn plekken geworden waar burgers hun digitale creativiteit en vaardigheden kunnen aanscherpen. Ze worden matchmaker tussen inwoners, digitale experten en kunstenaars om de stad en samenleving te herdenken. Enkele voorbeelden:

 

In Destelbergen organiseren ze jaarlijks het Digishock-festival. Tijdens dit festival trekken ze alle registers open om nieuwe vormen van digitale kunst- en cultuurbeleving te verkennen met hun publiek. Daarnaast zetten ze met Artyshock in op een structureel cultuur- en kunsteducatief spoor voor kinderen en jongeren vanuit de vrijetijdsdiensten. In deze trajecten hebben ze veel aandacht voor nieuwe kansen die digitale technologie biedt, zoals een techniekacademie, maar ook workshops met LittleBits en Lego Mindstorms.

 
De bibliotheek van Bree zet onder het label MakerBib volop in op het ontdekken van technologische en digitale creativiteit. Hun publiek leert mogelijkheden van huidige technologieën en digitale evoluties kennen en ervaart hoe deze zinvol kan zijn in het dagelijkse leven. MakerBib organiseert toonmomenten, lezeingen en workshops voor jong en oud. Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht waarin kennismaking, experiment en zelf uitproberen centraal staan.
 

Voor Gemeenschapscentrum De Moelie in Linkebeek is het bereiken van jongeren een speerpunt in hun beleid. Iedereen die in de cultuursector werkt, weet dat dit een grote uitdaging is. Ze zijn erin geslaagd om via maandelijkse game-avonden een hecte community van jongeren te bereiken. Lees hier het interview met Dirk Craps, programmatore van GC De Moelie.
 

In veel bibliotheekregio’s slaan educatieve medewerkers en mediacoaches de handen in elkaar om informatie uit te wisselen over interessante nieuwe formats. Ze werken educatieve trajecten uit, vaak binnen een werkgroep Mediawijs, getrokken door mediacoaches, en investeren samen in mobiele tools en formats, zoals computerklassen of iPads die ingezet kunnen worden tijdens de inhoudelijke sporen. Maud De Troy, beleidsmedewerker in de bib van Wetteren, licht in dit artikel toe welke kansen zij ziet.
 

Ook in Sint-Niklaas en het Waasland zetten ze al jaar en dag in om vanuit de bibliotheek een strategische werking en partnerschappen op te zetten rond de digitale uitdagingen vanuit de cultuursector.  Onder de Digibib bundelt Sint-Niklaas alle inhoudelijke sporen rond digitale collecties, educatieve workshops, kennismakingen, games, lezingen, … Regionaal slaan ze de handen in elkaar met de andere bibliotheken in het Waasland. Daarnaast stimuleren ze andere socio-culturele actoren om lokaal en regionaal initiatieven op te zetten rond digitalisering. Ze worden hiervoor budgettair, logistiek en organisatorisch ondersteund.

 

Nog meer inspiratie nodig?

  • Heb je een vraag of wens je meer info? Neem dan gerust contact op met hannes.vanhaverbeke@cultuurconnect.be.
  • Hieronder vind je enkele inspiratiepakketten waarmee je zelf activiteiten op poten kan zetten: