Meedoen met #DW2016

Registreren

Sinds 2016 werkt de Digitale Week samen met de UiTdatabank voor de registratie van lokale activiteiten. Hierdoor hebben deze een groter bereik dan louter deze website. Wanneer je een activiteit registreert, volstaat het om deze te voorzien van de tag 'digitale week'. Op die manier belandt je activiteit niet alleen in de Uitdatabank, maar - na een paar uurtjes - ook in de kalender op deze website. Voor meer informatie rond registreren met UiT verwijzen we graag naar onze handleiding!

 

Waarom partner worden?

De Digitale Week kan enkel succesvol worden dankzij een activiteit van jouw organisatie, bibliotheek, stad of gemeente. Cultuurconnect, LINC vzw en Mediawijs zorgen hierbij voor de nodige promotionele ondersteuning. De deelname aan de week plaatst jouw werking in de kijker!

Lokale organisaties
De betrokkenheid van lokale organisaties is essentieel voor de Digitale Week aangezien zij de doelgroep reeds bereiken. Organisaties die reeds een ICT aanbod hebben, bereiken tijdens de Digitale Week nieuwe mensen en maken hun werking bekend bij een breder publiek. Andere organisaties die nog niet rond ICT werken, kunnen tijdens de Digitale Week voor het eerst proberen om digitale media in hun activiteiten te integreren. Zo krijgt ook hun publiek de kans om te proeven van de digitale wereld en op die manier weerbaarder en zelfbewuster burgers te worden.

Bibliotheken
De bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vraag naar informatie. Meer en meer is informatie ook in digitale versie verkrijgbaar. Niet iedereen is echter mee met de digitale revolutie. De bibliotheek is een ideale partner in de bestrijding van de digitale kloof. Zij beschikt immers al over de expertise en de infrastructuur om kansengroepen te begeleiden op hun eerste stappen in de digitale wereld. Dankzij de activiteiten tijdens de Digitale Week vinden nieuwe gebruikers hun weg naar de bibliotheek.

Steden en gemeenten
Steden en gemeenten en OCMW's spelen een belangrijke rol tijdens de Digitale Week. Hun engagement vormt een meerwaarde voor de sensibilisatie rond de digitale kloof, het promoten van de Digitale Week of het organiseren van activiteiten. Steden en gemeenten zijn bovendien de aangewezen instantie om de lokale activiteiten in de eigen regio te ondersteunen en te coördineren.

Door te investeren in digitale-kloofbeleid, tonen steden en gemeenten hun engagement naar hun burgers toe. De verschillende vormen van multimedia kunnen immers de zelfredzaamheid van de bevolking en de kwaliteit van de communicatie met hun stad- of gemeentebestuur bevorderen.

Wat kan je als stad, gemeenten of OCMW zoal doen tijdens de Digitale Week?

  • Organiseer een activiteit. Een kennismaking met het e-loket, een workshop rond het e-id of zoeken in de bibliotheekcatalogus zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.
  • Help bij de promotie van de Digitale Week door bijvoorbeeld een artikel over de Digitale Week in het gemeentelijk/stedelijk infoblad of op je website te plaatsen.
  • Steden en gemeenten kunnen eveneens een regisseurfunctie opnemen om lokale activiteiten in de eigen gemeente of stad te ondersteunen. Tijdens de vorige editie(s) van de digitale week namen de stad Gent en de stad Roeselare een coördinerende en stimulerende rol op. Ze vormden het draagvlak voor tal van activiteiten met een ongekend succes als resultaat. De stad Gent nam 4 jaar geleden al het voortouw in de organisatie van de Digitale Week in Gent.

Voorbeelden van sectoren die hun medewerking reeds aan de Digitale Week verlenen zijn:

  • De culturele sector: buurthuizen, CC's, gezelschappen,...

  • De welzijnssector: buurthuizen, centra voor mindervaliden, OCMW's, ...

  • De opleidings- en tewerkstellingssector: vormingscentra, onderzoekers, hogescholen, ...

  • Het bibliotheekwezen

  • Het jeugdwerk: jeugdhuizen, vrijetijdsinitiatieven, ...

  • Het beleid: gemeente- en stadsbesturen, bestuur op federaal, nationaal en provinciaal niveau, ...

  • De ICT-sector: softwareontwikkelaars