Een digital native in de bib

Maud De Troy (gediplomeerd in journalistiek en communicatie) werkt nu bijna twee jaar in de bib van Wetteren als beleidsmedewerker digitalisering. Ze e-leidt alle  communicatie en digitaliseringsprocessen van de bib in goede banen. We gingen met haar in gesprek over de kansen voor bib, cultuur en regionale samenwerkingsverbanden.
 
 
Welke rol zie je weggelegd als beleidsmedewerker digitalisering in de bib?
 
Als beleidsmedewerker digitalisering blijf ik zoveel mogelijk op de hoogte via opleidingen en studiedagen als Dig It Up. Expertise zoeken we ook bij ervaren aanbieders van workshops zoals Digitale Wolven en Ingegno. De inspiratie die ik daar haal, test ik eerst samen met mijn collega’s. Daarna lassen we publieksmomenten in, zoals de Digitale Verwendag, om ook onze bezoekers mee te trekken in het digitale verhaal. Samen met de educatieve medewerkers van de bibliotheek creëren we workshops voor volwassenen en – naast een scholenwerking –  een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Naast de publiekswerking en communicatie onderzoek ik ook wat digitalisering voor andere werkprocessen in de bibliotheek kan betekenen.
 
 
Wordt jouw zoektocht door de hele ploeg gedragen?
 

Ik merk dat zoiets kan verschillen van bib tot bib. Hier zijn collega’s oprecht geïnteresseerd in nieuwe formats, maar er is niet altijd even veel ruimte omdat de bib natuurlijk nog andere kerntaken heeft.

 

Waar haal je inspiratie?

Zoals ik al zei zijn studiedagen en opleidingen een grote inspiratiebron. Maar ook online vind je veel informatie, contacten en goede voorbeelden. Zeker als je al een netwerk hebt en weet waar je moet zoeken. Zo bieden nieuwsbrieven van Cultuurconnect, Digitale Week en Mediawijs heel veel bruikbare inhoud. Laatst testte ik enkele VR-tips uit, waarmee ik dadelijk aan de slag kon in de bib.

Binnen ons samenwerkingsverband met de bibliotheken van De Leesdijk hebben we ook een werkgroep Mediawijs. We houden er interessante formats, contacten en praktijkvoorbeelden bij om die expertise een paar keer per jaar te delen via uitwisselingsmomenten. Samen werken we een ondersteuningsaanbod uit, zoals een opleiding voor bibpersoneel rond digitale tools ingericht met Fyxxilab. Met collega’s programmeren en Lego We Do ontdekken was niet alleen plezant, maar ook leerrijk en interessant.

 

 

Welke rol zie je voor bibliotheken in deze digitale tijden?

Bibliotheken hebben een rol hebben om nieuwe (digitale) technologie via demo's en workshops tot bij het grote publiek te brengen, dit uit te testen, maar ook in te zoomen op de impact op mens en maatschappij. Zo zetten we dit jaar een workshop op rond Toekomst-Technologie waarbij we o.a. Virtual Reality en Artificiële Intelligentie onder de loep nemen.

 

Heeft digitalisering een impact op jullie infrastructuur?

Zoals alle bibliotheken hebben we veel gebruikte internet- en catalogus-PC’s. De kinderen vinden vlot hun weg naar de Fundels-PC. Verder hebben we ook tablets die we gebruiken voor rondleidingen met klassen en voor digitale workshops. 

Samen met Leesdijk investeerden we voor scholen in een aantal materialen, zoals een Beebot en maky makey, die we kunnen inzetten tijdens de Jeugdboekenmaand. We bekijken nu hoe we dit materiaal in Wetteren uitleenbaar kunnen maken voor scholenHieraan gekoppeld organiseerden we in samenwerking met FabLab Erpe-Mere een STEM-infoavond voor leerkrachten. En we hebben nog heel wat plannen: volgend schooljaar starten we mert digitale rondleidingen rond Bibster.

 

Jullie lijken een shift te maken naar meer digitale cultuurbeleving? Is dat een bewuste keuze?

We zijn daar inderdaad al sterk mee bezig. We worden getriggerd door evoluties in de samenleving, maar er is zeker ook vraag bij ons publiek. Vroeger bleef dit beperkt tot de digitale verwendag, maar al een aantal jaar voorzien we hier ook structureel plaats voor in ons vormingsaanbod, dat we samen met andere verenigingen en organisaties halfjaarlijks bundelen.

Als bibliotheek zullen we waarschijnlijk nooit zelf expert worden, maar we kunnen wel een brug bouwen tussen maatschappelijke trends, digitale experten en ons publiek om hen zo te stimuleren op een kritische en creatieve manier deze evoluties te vertalen naar hun leven.

 
Inspiratie nodig? Snuister dan even door deze documenten: